Hromosvody

Hromosvody (bleskosvody) jsou zařízení, jež slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich, před nebezpečnými účinky blesku. Vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Při bouřce může zabránit možnému požáru a poškození budovy i zdraví osob, zároveň zamezuje poničení elektrických a datových rozvodů v objektu. Hromosvod vám zajistí klidnější spaní. Instalace a revize hromosvodů musí být prováděny kvalifikovanými odborníky s potřebnými oprávněními a znalostmi aktuálních norem a legislativy.

Montáže a servis hromosvodů

Potřebujete-li nový hromosvod, sháníte odborníky na opravu, nebo si chcete nechat provést kompletní revizi bleskosvodu na svém domě? Kontaktujte nás! Svěřte bezpečnost svého domu do rukou odborníků! Zabýváme se montáží a servisem hromosvodů v Praze, dle platných norem ČSN. Disponujeme potřebnými certifikáty a osvědčeními předepsanými zákonem. Neustále sledujeme nové trendy v oboru a průběžně zařazujeme do nabídky nové produkty a technická řešení. Při své činnosti klademe důraz na individuální přístup, komplexnost, rychlost a kvalitu provedení. Při realizaci zakázek je naší snahou uspokojit individuální požadavky všech zákazníků.

Revize hromosvodů

Zajistíme revize hromosvodů v Praze, které vám poskytnou jistotu, že je váš hromosvod v pořádku a spolehlivě ochrání vás i váš majetek. Revize hromosvodů jsou určeny ČSN 33 1500. Doporučují se provádět minimálně jednou za 2-5 let, podle typu a zaměření budovy. Revize hromosvodů provádí náš vyškolený odborník. První revizi hromosvodu je nutné provést u každého nově namontovaného hromosvodu při jeho uvedení do provozu a poté každých 2 až 5 let. Mimořádná revize je nutná i po rekonstrukci střechy a vždy po úderu blesku. Pravidelné revize vám poskytnou jistotu, že je váš hromosvod v pořádku a spolehlivě ochrání vás i váš majetek. Rozhodně nepodceňujte důležitost revizí, protože hromosvod ve špatném stavu je snad horší, nežli žádný. V porovnání s možnou škodou, vzniklou například při vypuknutí požáru, je investice do revize jen nepatrnou částkou. Hromosvod od nás vám zajistí klidnější spaní.