Školení a přezkoušení

Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/78Sb, pro pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací

Školení a přezkoušení provádějí naši odborní pracovníci na profesionální úrovni a to ve vlastních prostorách naší společnosti. Po vzájemné dohodě nebo v případě většího počtu žadatelů, je možnost školení provést v jiných prostorách.

Nabízíme možnost získání kvalifikace: § 5, 6, 7, 8 do 1kV v objektech tř. A

Podmínky pro přihlášku ke školení, nutno předložit:

  • kopii dokladu o vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom)
  • kopii předchozího Osvědčení z vyhl. č. 50/78Sb., jehož platnost končí, nebo již skončila
  • lékařská zpráva (ne starší jak 30 dní) s potvrzením, že žadatel smí pracovat na elektrickém zařízení a je schopen práce ve výškách.
  • Potvrzení praxe v oboru elektro

Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/78Sb, pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace

Nabízíme možnost získání kvalifikace: § 4 - osoba poučená

Podmínky pro přihlášku ke školení, nutno předložit:

  • kaz totožnosti (OP, pas)