Reference

Elektroinstalace Čihadla, Rajská zahrada
Rekonstrukce elektroinstalace v bytových domech
Kramářova vila, rekonstrukce elektrických sítí
RD - kompletní elektrorozvody
Radio Mobil (administrativní budova u Paláce kultury)
Budova - Label Design, Zličín