Revize elektroinstalace

Další z činností naší společnosti Elektros, spol. s r. o. je provádění elektro revizí. Vám, jako svým klientům, můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti podložené mnohočetnými zakázkami zrealizovanými pro své zákazníky.
Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace se provádí pomocí měření a také pomocí fyzické prohlídky přístrojů.
Je důležité si uvědomit, že platnou revizi elektrických přístrojů a požadovanou bezpečnost rozvodů a elektro přístrojů vám dokáže provést pouze revizní technik vlastními platné oprávnění. Proto vám my, společnost Elektros, spol. s r. o., nabízíme možnost zajištění potřebných revizí vaší elektroinstalace.
V rámci těchto služeb nabízíme revize elektroinstalace a revize elektrospotřebičů. Tuto revizi provádí naši pravidelně školení revizní technici, kteří vlastní platné oprávnění a kvalifikaci k provádění revizí elektrospotřebičů a elektroinstalací. Revize elektro provádíme špičkovou měřicí technikou, která garantuje přesně naměřené hodnoty.

Jak probíhá revize elektrospotřebičů a elektroinstalace?

V dohodnutém termínu zajistíme, aby u vás náš revizní technik provedl požadovanou prohlídku elektromontáže. Před samotným započetím revizních prací je zajištěna bezpečnost všech přítomných osob a také majetku. V případě opravy je její rozsah vždy konzultován se zákazníkem.
Výstupem revize je také revizní zpráva, která vám bude vystavena revizním technikem.

Proč se revize elektrospotřebičů a elektroinstalace provádí?

Odpověď je jednoduchá. Je to především z důvodu zajištění maximální bezpečnosti osob a majetku v objektu a také z důvodů bezpečného používání různých elektrospotřebičů.
Dalším důvodem pro revizi je také její nutnost, kterou udává zákonné ustanovení. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem je platný doklad o provedené revizi důležitým mezníkem, který určí míru zavinění majitele objektu.
Naším cílem je poskytování kvalitních služeb, dále rychlé a bezpečné provádění revizních prací za sympatické ceny a to vše se zacílením na požadavky a potřeby klienta.

revize1 revize2

 

 

Povinné *

 *