Elektromontáže a elektroinstalace

Předměty činnosti společnosti ELEKTROS spol. s r.o.

 • montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí
 • kompletní rozvody elektro pro bytové objekty, objekty občanské a průmyslové, včetně dodávek zásuvek, svítidel apod.
  • slaboproudé rozvody
  • počítačové sítě
  • domovní zvonky
  • elektronický zabezpečovací systém Jablotron (drátový i bezdrátový systém)
  • komplexní rekonstrukce elektro včetně "zahození" a malování, odvozu sutí a úklidu
  • montáž tepelných čerpadel
 • revize elektrických zařízení do 1000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A a B
  • výchozí i periodické revize elektrických zařízení
  • revize pro kolaudace
  • revize ručního nářadí a spotřebičů
  • odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací
 • školení podle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • vystavování přihlášek k odběru elektrické energie pro PRE Praha
 • stavební a sádrokartonářské práce

 

Přehled speciálních oprávnění společnosti.

 • Oprávnění způsobilosti vydané ve smyslu §4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb. a §3 odst. 2 vyhl. ČUPB a ČBÚ č. 20/79 po prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám elektrických zařízení včetně revizí do 1000 V, v objektech třídy A. Oprávnění vydané Inspektorátem bezpečnosti práce pro Středočeský kraj dne 28.85.1990
 • Osvědčení o vykonání zkoušky podle §14 vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ze dne 15.4.1998
 • Oprávnění evid.č. 11162/2/96EZ-R,M,O,V vydané ITI Praha dne 7.3.1996 pro výrobu rozvaděčů nn dodavatelským způsobem, pro revize, montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu do 1000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu
 • Osvědčení event.č. 0074/2/97/R-EZ-E1/B ze dne 16.12.1997 vydané ITI Praha k provádění revizí elektrických zařízení v rozsahu - elektrická zařízení s napětím do i nad 1000 V, včetně hromosvodů, v objektech třídy A - bez nebezpečí výbuchu + B - s nebezpečím výbuchu
 • Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky
 • Oprávnění pro sádrokartonářské práce

 

Povinné *

 *