elektrospotřebičů | elektrických zařízení | HROMOSVODů

Revize

Revize elektroinstalace

Provádíme revizi elektrospotřebičů a elektroinstalace. Naše služby zajišťují pracovníci s platným oprávněním a potřebnou kvalifikací.

Revize elektrických zařízení

Nepodceňujte pravidelnou revizi elektrických zařízení, spotřebičů a elektrického ručního nářadí.

Revize hromosvodů

Zajistíme montáž a servis stávajících hromosvodů, aby spolehlivě ochránil vás i váš majetek.

Revize elektroinstalace

Pravidelná revize elektroinstalace může pomoct odhalit případná rizika. Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oboru díky mnohočetným zakázkám, které jsme pro naše zákazníky realizovali. 

 

Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace

Potřebujete zajistit revizi elektroinstalace? Obraťte se na nás. V rámci našich služeb přitom nabízíme také revizi elektrospotřebičů, kterou provádí naši školení revizní technici. Všichni naši pracovníci mají platné oprávnění a kvalifikaci, aby mohli revizi elektrospotřebičů a elektroinstalací bezpečně provádět. 

Jak probíhá revize

Revizi je nutné pravidelně podstoupit především proto, aby byla zajištěna maximální bezpečnost osob a majetku v objektu. A také proto, aby mohly být bezpečně používány nejrůznější elektrospotřebiče. Nutnost revizí zároveň ukládá i zákonné ustanovení. Pokud totiž dojde k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, je platný doklad o provedené revizi důležitým dokladem, který následně určuje míru zavinění majitelem objektu. 

Prohlídka

Společně se domluvíme na termínu, ve kterém náš revizní technik provede požadovanou prohlídku elektromontáže.

Bezpečnost

Před započetím revizních prací i během nich zajistíme bezpečnost všech přítomných osob a majetku.

Konzultace

Vše s vámi budeme průběžně konzultovat, abyste věděli, v jakém stavu se váš majetek nachází.

Oprava

Pokud to bude nutné, provedeme opravu. Výstupem je také takzvaná revizní zpráva, kterou vám vystaví náš revizní technik.

Revize elektrických zařízení

Zajistěte bezpečnost lidí při každodenním životě a práci. Neodmyslitelnou součástí je pravidelná revize elektrických zařízení, spotřebičů, elektrického ručního nářadí a hromosvodů. Díky tomu můžete včas odhalit případná rizika a zabránit možnému neštěstí.

 

Proč si dát pozor

V případě poškození zdraví nebo majetku jsou právě revize prvním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory z inspekce práce, policií nebo pojišťovnou. Pokud objekt nedisponuje platnou revizní zprávou a škoda na zdraví nebo majetku je způsobena působením elektrického proudu, nese veškerou odpovědnost za škodu vždy majitel objektu. Díky pravidelným revizím se proto tomuto riziku můžete vyhnout. 

Provádíme revize elektrických zařízení

 • Bytové jednotky
 • Bytové domy (HDV, společné prostory, Nouzové osvětlení)
 • Rodinné domy
 • Administrativní budovy
 • Obchodní domy
 • Výrobní provozovny
 • Výrobní haly
 • Sportoviště
 • Školy
 • Divadla
 • Kabelové přípojky a odběrná místa
 • Slaboproudé technologie (EZS, EPS, CCTV)
 • Venkovní osvětlení
 • Elektrické stroje točivé a netočivé
 • Nouzové osvětlení
 • Hromosvody (klasické a aktivní)
 • Elektrické ruční nářadí držené za provozu v ruce s pevně připojeným síťovým přívodem
 • Elektrické spotřebiče nepřipevněné a držené za provozu v ruce s pevně připojeným síťovým přívodem
 • Elektrické spotřebiče s odpojitelným síťovým přívodem
 • Elektrické spotřebiče ostatní nepřipevněné a nedržené za provozu v ruce
 • Prodlužovací kabely
 • Kabelové redukce 

Revize hromosvodů

Mějte jistotu, že je váš hromosvod v pořádku a že spolehlivě ochrání vás i váš majetek. Zajistíme jeho revizi podle platných norem. Revize se přitom doporučují provádět minimálně jednou za 2-5 let, a to podle typu a zaměření budovy. 

Montáže a servis hromosvodů

Potřebujete nový hromosvod? Nebo sháníte odborníky, kteří provedou jeho opravu? Chcete si nechat provést kompletní revizi bleskosvodu na svém domě? Obraťte se na nás. Zabýváme se montáží a servisem hromosvodů v Praze, a to dle platných norem ČSN.

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.